Šola v naravi in tabori

Šola izvaja del obveznega programa in drugih dejavnosti kot šolo v naravi.
Šola v naravi je organizirana oblika vzgojno-izobraževal¬nega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, osnovna šola v tem času organizira primerljive dejavnosti.

ŽIVLJENJE NA KMETIJI bo organizirano od 4. 6. do 5. 6., od 9. 6. do 10. 6., od 11. 6 do 12. 6. in od 15. 6. do 16. 6. 2020 za učence 2. razreda na kmetiji Podmlačan, Jarčje brdo 2, Selca.

ŠPORTNO-NARAVOSLOVNI TABOR (3 dni) bo organiziran od 11. 11. do 13. 11. 2019 za učence 4. a in 4. b in od 13. 11. do 15. 11. 2019 za učence 4. c in 4. R v domu CŠOD Čebelica (Dolenja vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka).

LETNA ŠOLA V NARAVI (6 dni) bo za učence 5. razreda od 9. 9. do 14. 9. 2019 v Pineti - Novigrad.

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI (5 dni) bo za učence 6. razreda od 13. 1. do 17. 1. 2020 organizirana v Kranjski Gori.

NARAVOSLOVNO-ŠPORTNI TEDEN (5 dni) za učence 7. in 8. razreda  bo organiziran  v domovih CŠOD:

  • 7. a in 7. b od 30. 3. do 3. 4. 2020, 7. c pa od 6. 4. do 10. 4. 2020 v CŠOD Gorenje  (Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče);
  • 8. a od 2. 3. do 6. 3. 2020, 8. b in 8. c pa od 9. 3. do 13. 3. 2020 v CŠOD Radenci (Gorenji Radenci 1, 8342 Stari trg ob Kolpi).