Cilji projekta

  • krepiti zavest o ohranjanju kulturne dediščine
  • spodbujati medkulturni dialog
  • povezovanje učencev iz drugih kulturnih okolij