Šolski sklad

Na osnovi sklepa Sveta šole je bil ustanovljen šolski sklad. Zbrana sredstva so se po sklepu upravnega odbora namenila za nadstandardne programe in za pomoč socialno ogroženim otrokom (za ekskurzije, dneve dejavnosti, tabore, šole v naravi …). Šolski sklad upravlja 7-članski upravni odbor, ki ga sestavljajo štirje predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Prispevek staršev je prostovoljen. 

Tudi v letošnjem šolskem letu želimo uresničiti načrtovani program šolskega sklada. 

Vaše prispevke lahko nakažete kadarkoli na transakcijski račun OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka  01322-6030682855, pripis »za šolski sklad«.

V šolski sklad bomo namenili tudi sredtva zbiralne akcije starega papirja, oblačil, prazničnega sejma in akcije #foniraj.

Zahvaljujemo se vsem donatorjem in podjetjem, ki ste v preteklem šolskem letu 2020/2021 omogočili, da smo:

MATIČNA ŠOLA

  • kupili aqua terarij za želvi v učilnici 112,

  • sofinancirali nakup igrala na šolskem vrtu,

  • pomagali staršem učencev kriti stroške različnih dejavnosti,
  • sofinancirali zaključno ekskurzijo za devetošolce,
  • krili stroške predavanja Varna raba interneta za učence 5. in 7. razreda

PŠ RETEČE

  • kupili komplet mize in klopi za učilnico na prostem.