Interesne dejavnosti

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo lahko razvili na osnovi lastnih želja. Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci. Obseg je določen z Letnim delovnim načrtom.

Urnik interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021/2022 - matična šola

Urnik interesnih dejavnosti v šolskem letu 2021/2022 - PŠ Reteče