Erasmus+ STEAM – ZA VEČ ZNANJA IN BRANJA

ERASMUS+ KA229: PARTNERSTVO ZA IZMENJAVO MED ŠOLAMI ERASMUS+: READING BOOKS THROUGH THE LENS OF STEAM (STEAM – ZA VEČ ZNANJA IN BRANJA)

Naša šola sodeluje v projektu Erasmus+ z uradnim naslovom Reading books through the lens of STEAM (STEAM – Za več znanja in branja) od 1. septembra 2020 do 31. avgusta 2022.

V projektu poleg naše šole sodeluje še pet partnerskih šol, in sicer:

  • Silutes r. Katyciu pogrindine mokykla iz Litve je koordinatorska šola,
  • 2nd Junior High School of Rethymno iz Grčije,
  • Istituto Comprensivo 6 Imola iz Italije,
  • Scoala Gimnaziala Nr 13 Timișoara iz Romunije,
  • 52 primary school Tsanko Tserkovski Sofia iz Bolgarije.

Sodelovali bodo učenci  7. in 8. razreda matične šole.

Cilj projekta je izboljšati bralno pismenost učencev, jih spodbuditi k branju knjig z uporabo različnih bralnih strategij in razvijanje spretnosti STEAM; to je kratica za Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics, kar v slovenščini pomeni znanost, tehnologija, tehnika, umetnost in matematika. Cilj projekta je tudi krepiti naravoslovne, inovativne, umetniške, jezikovne in kulturne kompetence učencev. Branje, razumevanje prebranega in kritično mišljenje je ključno za učenje, pridobivanje znanj ter informacij. Ob branju bo učenec razvijal spretnosti v znanosti, tehniki in tehnologiji, umetnosti in matematiki (tako imenovane spretnosti STEAM), vključno z razumevanjem vzroka in posledice, napovedovanjem in opazovanjem, reševanjem težav in ustvarjanjem predstavitev.

September 2021                                                                                               Svjetlana Urbančič,

koordinatorica projekta na šoli