Unesco

 

   

Šolsko leto 2020/21

Kljub temu, da smo veliko mesecev preživeli na daljavo, samo uspeli izpeljati vse projekte, ki smo jih načrtovali. Unesco ima talent smo letos izvedli na drugače, s pomočjo neposrednega prenosa,  projekt je bil zato še večji izziv, a ga ocenjujemo kot zelo uspešnega. Kljub temu si želimo, da bi prihodnje leto nastopali v polni dvorani. Mladost podaja roko modrosti smo letos razširili na vsešolski projekt, v njem so sodelovali vsi učenke in učenci naše šole, ki so izdelali 1400 prazničnih voščil za starejše in zdravstvene delavce. Razveselili smo zaposlene v ZD Škofja Loka, zaposlene in varovance v CSS Škofja Loka in Doma starejših Petrovo Brdo, poslali smo jih gasilcem, gorskim reševalcem in drugim civilnim družbam, ki so bili v času epidemije najbolj izpostavljeni. Unesco tek mladih smo izvedli na šoli in v njem so sodelovali vsi učenci predmetne stopnje, sodelovali smo tudi v projektu Jezikajmo. Obeležili smo naslednje mednarodne dni: 21. september –Mednarodni dan miru, 12. oktober –Svetovni dan boj proti revščini , 8. marec –Mednarodni dan žena, 21. marec –Svetovni dan poezije.

Cilje smo dosegli in presegli, saj smo sodelovali tudi v svetovnem Unesco projektu Futures of education. V času pouka na daljavo smo s skupino devetošolcev sodelovali tudi v mednarodnem projektu Futures of ecuaciton, kjer so razmišljali o prihodnostih izobraževanja, bolj natančno o: Izobraževanju za globalno državljanstvo in Izobraževanju za trajnostni razvoj, kjer so med idejami za izboljšanje današnjega izobraževanja predlagali: »Manj teorije, več izmenjav, zmanjšan učni načrt, več pouka v naravi, več dinamičnega poučevanja, več  časa, ki bi ga namenili spoznavanju konkretnega dogajanja doma in v svetu, učenje kritičnega razmišljanja in sprejemanja različnih mnenj.« Slovenska mreža je spet opravila odlično delo in povabljeni smo bili k predstavitvi na svetovni ravni.   Na svetovni UNESCO konferenci Futures of Eduaciton sem zastopala Slovenijo in naša stališča predstavila pred 479 udeleženci, ki so prihajali iz 87 držav z vsega sveta. Postavljeni smo bili ob bok največjim državam, od 87 držav so jih izbrali 25, ki smo na tej konferenci sodelovale. Slovenija je v mednarodnem okolju res izjemna.

Novica o zaključi prireditvi Cvetko/Unesco ima talent na spletni strani šoli

https://oscg.si/news/show/3897

Posnetek prireditve Cvetko/Unesco ima talent 2021

https://www.youtube.com/watch?v=w7BdVMGmL0U

Otroštvo podaja roko mladosti - časopis ob koncu projekta

https://oscg.si/projekti-v-ldn/unesco/nacionalni-projekt:-otrostvo-podaja-roko-modrosti

Novica o projetku Otroštvo podaja roko mladosti v Loških novicah

https://loske-novice.si/zarek-dneva-1400-krat-srecno-in-hvala-z-os-cveka-golarja/

Novica o projetku Otroštvo podaja roko mladosti na šolski spletni strani

https://oscg.si/news/show/3768

Novica o projetku Unesco tek mladih na šolski spletni strani

https://oscg.si/news/show/3883

O vsem smo poročali v šolskem časopisu Trate, ki jih najdete na naslednji povezavi

https://oscg.si/upload/dokumenti/Jerneja/TRATE%202021%20END.pdf